< návrat zpět

ZPRACOVÁNÍ A EVIDENCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ V REŽIMU GDPR

 

Představenstvo OHK Karviná projednalo a schválilo v měsíci květnu 2018 vnitřní Směrnici č. 1/2018 O Ochraně osobních údajů. Směrnice stanoví vnitřní pravidla, jejichž cílem a účelem je zajištění ochrany zpracovávaných a evidovaných osobních údajů. Mimo jiné směrnice zajišťuje práva subjektů údajů -  žadatelů, k nimž se zpracovávané a evidované osobní údaje vztahují:

- OHK Karviná je prostřednictvím svého Úřadu povinna přijímat, evidovat a vyřizovat žádosti subjektů údajů o poskytnutí informací o osobních údajích

- subjekty údajů mají na základě oprávněné písemné žádosti právo na opravu a doplnění osobních údajů

- subjekty údajů mají na základě písemné žádosti právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud obsah žádosti není v rozporu s platnou legislativou a zpracovávání osobních údajů je ze strany OHK Karviná zákonné.

- OHK Karviná je povinna oprávněné žádosti subjektů údajů písemně vyřídit do 15 dnů od jejich obdržení

- Informační a poradenský servis pro subjekty údajů prostřednictvím emailových adres: karvina@hkok.cz a  havirov@hkok.cz

 

PhDr. Zdeněk Starý

ředitel Úřadu OHK Karviná

Copyright © 2000-2016 OHK Karviná
Svatováclavská | 733 01 Karviná
tel. +420-596 311 707 | e-mail: hkok@hkok.cz
Design © 2016 netcreate.cz
Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace
pouze se souhlasem vlastníka.