< návrat zpět

Co nabízíme?

Poslání OHK Karviná – proč jsme zde

Hlavním posláním Okresní hospodářské komory Karviná je podporovat podnikání v regionu, zajišťovat a ochraňovat potřeby a zájmy svých členů a obecně prosazovat taková opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v okrese Karviná.

Zvyšte svou prestiž

Být členem Hospodářské komory je známkou prestiže. Jako náš člen se dostáváte pod křídla jediného zákonného zástupce podnikatelů, ukotveného zákonem. Dále získáváte přístup k řadě unikátních informací, kontaktů a akcí. Vystavíme vám oficiální osvědčení o členství v Hospodářské komoře. Na svých elektronických a tištěných dokumentech můžete používat logo Komory, což vám dodá punc solidní a stabilní firmy.

Jako člen OHK Karviná se současně stáváte členem celorepublikové Hospodářské komory ČR

Ta je jediným zákonným zástupcem podnikatelů, ukotveným zákonem č. 301/1992 Sb. O Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, a to již od roku 1993 s právem připomínkování zákonných norem už v době jejich projednávání. Nejsme tedy pouhým zájmovým spolkem ani státem řízenou organizací. Členská základna stále roste, mezi naše členy patří fyzické i právnické osoby všech velikostí.

Dejte o sobě vědět

Propagovat svou firmu můžete na webových stránkách OHK Karviná, na akcích OHK Karviná a na stránkách a akcích partnerských hospodářských komor.

Setkávejte se

Navazovat nové kontakty a sdílet své zkušenosti s ostatními máte možnost na formálních i neformálních akcích, které Okresní hospodářská komora Karviná nabízí:

 • Přátelská sportovní klání (např. golfový a tenisový turnaj)
 • Setkání podnikatelů
 • Semináře, školení, workshopy

Nečekejte na CzechPointu

Potřebujete výpis z některého registru veřejné správy, ověřit pravost podpisu nebo kopii listiny? Nebaví vás čekat ve frontě na úřadech a na poště? Přijďte k nám! Poskytujeme komplexní služby CzechPointu bez čekání. Pakliže jste členy OHK Karviná, rezervujte si termín na našem kontaktním místě a vyřiďte vše okamžitě.

 • Ověřené výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí (pouze výpisy, ne mapy), rejstříku trestů, bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů, seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru Ministerstva životního prostředí MA ISOH, insolvenčního rejstříku
 • Ověření listin (tzv. vidimace)
 • Ověření pravosti podpisu (tzv. legalizace)
 • Zřízení datových schránek
 • Autorizovaná konverze dokumentů

Vyřízení exportních dokumentů

Nabízíme vyřízení certifikátů o původu zboží a vystavení karnetů ATA. Samozřejmostí jsou telefonické konzultace a poradenství k přípravě potřebných dokumentů. Jste-li členem OHK Karviná, vyřizujeme vaše žádosti přednostně.

Další výhody pro členy

 • Možnost aktivně se zapojit do podoby vznikající legislativy s cílem vytvořit lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU.
 • Pravidelný legislativní servis.
 • Sleva na semináře, workshopy, konference a zahraniční podnikatelské mise.
 • Zasílání tiskového monitoru, denního přehledu zpráv a nejnovějších událostí.
 • Pravidelné zasílání časopisu Komora.

Aktivity OHK Karviná

 • Memorandum o spolupráci

Dne 10. 10. 2019 bylo v Horní Suché podepsáno Memorandum o spolupráci. Hlavním cílem memoranda je zpracování konkrétního programu řešení vymezených oblastí, a to ochrana životního prostředí, úbytek obyvatelstva a stárnutí populace, a přeshraniční ekonomicko-podnikatelská spolupráce – vše se týká přeshraničních oblastí MSK a Subregionu zachodniego. V současnosti počet signatářů memoranda přesáhl 40 (zástupci hospodářských komor, klastru, cechů, sdružení a statutárních měst a obcí příhraničních regionů).

 • Interreg

Okresní hospodářská komora Karviná zahájila ve spolupráci se svými partnery Izba Gospodarcza Wodzisław Śląski a Havířovsko-karvinským kovo klastrem z. s. realizaci projektu „Poradenské a informační centrum ČR-PL (PIC), reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask Cieszynski a státního rozpočtu ČR.

Realizace projektu je v souladu s obsahem uzavřeného Memoranda o vzájemné spolupráci ze dne 10. 10. 2019 a bezprostředně navazuje na realizaci úkolů, které jsou stanoveny v realizačním opatření k naplnění memoranda, v oblasti přeshraniční ekonomicko-podnikatelské spolupráce.

Hlavním cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce institucí, komunit a podnikatelských subjektů v příhraničním regionu Těšínské Slezsko a to prostřednictvím vybudování Poradenského a informačního centra. Hlavním úkolem tohoto centra je poskytovat podnikatelským subjektům na obou stranách hranice regionu komplexní poradenství v oblasti legislativy a práva, státní správy, ekonomiky, daní , financí apod..

Více informací najdete na www.pic-cid.eu.

Copyright © 2000-2016 OHK Karviná
Svatováclavská | 733 01 Karviná
tel. +420-596 311 707 | e-mail: hkok@hkok.cz
Design © 2016 netcreate.cz
Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace
pouze se souhlasem vlastníka.