NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Karviná

 

Dne 31. 3. 2022 se v Hotelu Dakol v Petrovicích u Karviné uskutečnilo řádné shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Karviná. Jednání se zúčastnilo 65,38% z řádně zvolených delegátů a shromáždění bylo tak usnášení schopné. Delegáti na svém jednání projednali a schválili kontrolu usnesení z minulého shromáždění delegátů, účetní uzávěrku za rok 2020, výsledky hospodaření za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022, zprávu o činnosti představenstva a dozorčí rady za rok 2021 a v neposlední řadě plán činnosti Okresní hospodářské komory Karviná na rok 2022.

Zároveň jsme se rozloučili s ředitelem OHK Karviná PhDr. Zdeňkem Starým, kterému děkujeme za dlouholetou činnost v Okresní hospodářské komoře Karviná.

Představenstvo OHK Karviná touto cestou děkuje členu OHK Karviná a majiteli Středních odborných škol Dakol za poskytnutí občerstvení a odpovídajícího zázemí pro jednání.

 

Pavla Hlavenková

Úřad OHK Karviná

 

Foto zde.


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR