NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

OTEVŘENÝ DOPIS K POŽADAVKU VĚTŠÍ SPOLUPRÁCE HYGIENIKŮ S PODNIKATELI V SOUVISLOSTI S COVID-19

Z iniciativy člena představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a předsedy Okresní hospodářské komory Karviná Ivo Bartečka vznikl otevřený dopis zaslaný dne 23.07.2020 ministerstvu zdravotnictví, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje.
Hlavním požadavkem je tlak na větší spolupráci hygieniků s podnikateli při přijímání opatření v souvislostí s krizí COVID-19 v regionu. “Podnikatelé chápou preventivní opatření zamezující šíření nákazy, musí však mít čas na jejich realizaci a nesmí být likvidační pro jejich podnikání. Hysterie, tlaky médií a nepodložené obavy významně narušují podnikání i běžný život našich občanů,” uvádí Ivo Barteček.
Na základě včerejší dvouhodinové diskuse všech zúčastněných stran byly požadavky KHK MSK již projednány s vedením kraje. Člen představenstva Tomáš Pastrňák byl krajskou hospodářskou komorou nominován a na základě rozhodnutí hejtmana Ivo Vondráka se stal zástupcem KHK MSK v bezpečnostní radě kraje. “Tímto dojde k rychlejšímu přenosu informací a požadavků podnikatelů směrem k řídícím orgánům. I díky připomínkám členů hospodářských komor MSK se podařilo prosadit zmírnění opatření přijatých v závěru minulého týdne,” konstatoval Tomáš Pastrňák.
O změnách a úpravách pravidel včera ředitelka Krajské hygienické stanice a hejtman kraje informovali na tiskové konferenci.
„Žádáme tímto všechny podnikatele o respektování nových pravidel. Situace je složitá a aktuální vývoj dokazuje, že virus jsme zatím neporazili. Umíme s ním bojovat, ale je nutná spolupráce všech a dodržování zásad,” dodal Tomáš Pastrňák.
“Nesmíme dopustit nekontrolované šíření viru mezi našimi zaměstnanci a všemi občany. Přijatá opatření hygieniků musí být k podnikatelům citlivá, nikoli likvidační, a musí respektovat situaci v daných územních či oborových segmentech. My pak dodržováním přijatých pravidel eliminujeme rizika, o kterých hygienici ví a věříme, že budeme společně moci co nejdříve žít zase trochu normálnější životy,“ řekl Tomáš Pastrňák.
KHK MSK proto vyzývá nejen své členy, ale všechny podnikatele v kraji, aby své náměty a připomínky k přijatým opatřením zasílali na: info@khkmsk.cz.
Tyto podněty bude KHK MSK prezentovat při přípravě dalších úprav pravidel boje s COVID-19.
Odkaz na dopis zde.
Odkaz na přílohu č. 1 k Oteřenému dopisu zde.
Odkaz na odpověď KHS k Otevřenému dopisu zde.
Odkaz na konferenci zde.

 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR