NEWSLETTER | KONTAKT


           
  < návrat zpět

Dopis předsedy představenstva

Vážení členové Okresní hospodářské komory Karviná,

rád bych vám poděkoval jménem představenstva OHK Karviná za dosavadní spolupráci a důvěru, s jakou v této době využíváte naše poradenství a služby. V uplynulém období nám pandemická situace bohužel nedovolila se potkávat na seminářích, workshopech a dalších společenských a sportovních akcích. Doufám, že v nadcházejícím období se nám již podaří alespoň z části vrátit do normálního režimu a začneme se opět setkávat osobně.

Představenstvo Okresní hospodářské komory Karviná reagovalo několika písemnými stanovisky adresovanými předsedovi vlády ČR, ministru Obchodu a průmyslu, hejtmanovi MSK, Krajské hygienické stanici a prezidentu HK ČR na vývoj pandemické situace v ČR včetně připomínek a doporučení řešení. Ve spolupráci s KHK MSK se aktivně podílí na řešení úhrady testů ze strany státu na COVID 19 pro přeshraniční pracovníky (pendlery), i když zatím neúspěšně. V současné době je naše komora ve spolupráci s Krajským úřadem MSK a KHK MSK aktivně zapojena do řešení problematiky dodavatelských firem v souvislosti s ukončením těžby v OKD a. s. Podrobné informace naleznete na www.hkok.cz.

Okresní hospodářská komora Karviná má v současné době na 130 aktivních kmenových členů – podnikatelů a firem napříč všemi obory, a je tak nepřehlédnutelným subjektem v dění karvinského okresu. Vážíme si těch, kteří táhnou ekonomiku okresu dopředu a přitom nezapomínají na podporu ostatních. Příkladná byla např. pomoc v první pandemické vlně, kdy některé naše firmy nabízely zajištění ochranných prostředků včetně jejich výroby (DAKOL, SKY PARAGLIDERS, PEGRES). Úřad OHK Karviná pak zprostředkoval objednávky a doručení ochranných prostředků jednotlivým členům i mimo členskou základnu. Dále Úřad komory zprostředkoval právní poradenství – odpovědi na dotazy členů, které se vtahovaly především na pracovně-právní problematiku v souvislosti s pandemií COVID 19.

K připomenutí sounáležitosti s ostatními členy komory v rámci celé ČR vám budeme ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou postupně zasílat oficiální Osvědčení o členství v Hospodářské komoře, a to zcela zdarma.

K propagaci a zviditelnění činnosti a aktivit členských firem připravujeme v současné době bezúplatnou prezentaci na našich webových stránkách („Členové členům“) a sociálních sítích (https://www.facebook.com/hkoKarvina). Na našich webových stránkách (http://www.hkok.cz/f/index.php?p=clenove-clenum) můžete rovněž zdarma prezentovat své úspěchy, nové projekty nebo nabízet zvýhodněné výrobky a služby členské základně.

Pokud se rozhodnete nebo plánujete v letošním roce rozšířit své aktivity do zahraničí, zprostředkujeme bezúplatně využití služeb Enterprise Europe Network, kterou zajišťuje KHK MSK a která vám pomůže vyhledat obchodní partnery a zpropagovat firmu v zahraničí.

Rád bych vás ještě informoval, že Okresní hospodářská komora Karviná je iniciátorem vzniku a podepsání Memoranda o vzájemné česko-polské spolupráci a prostřednictvím projektu z dotací programu Interreg realizuje ve spolupráci s IG Wodzislaw a Havířovsko-karvinským kovo klastrem projekt “Poradenské a informační centrum ČR-PL(PIC)“. Cílem projektu je podporovat a rozvíjet podnikatelskou spolupráci v příhraničních oblastech MSK a Subregionu Zachodniego.

Věřím, že i v nastávajícím období budete nadále aktivními členy Komory a využijete některé z nabízených služeb.

Těším se na osobní setkání při některé z námi připravovaných akcí. Do dalšího období vám přeji hodně podnikatelských úspěchů.

 

S přátelským pozdravem

 

Ing. Ivo Barteček v. r.

předseda představenstva

 

 

 

 

 

 


 

PARTNEŘI  HK V KARVINÉ  |   AKCE A PROJEKTY  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR