NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

9.4.2024 - Shromáždění delegátů OHK Karviná

Dne 9.4.2024 proběhlo shromáždění delegátů OHK Karviná v hotelu Dakol v Petrovicích u Karviné.

Jednání se zúčastnilo 77,3 % z řádně zvolených delegátů a shromáždění bylo tak usnášení schopné. Delegáti na svém jednání projednali a schválili kontrolu usnesení z minulého shromáždění delegátů, účetní uzávěrku za rok 2022, výsledky hospodaření za rok 2023, návrh rozpočtu na rok 2024, zprávu o činnosti představenstva a dozorčí rady za rok 2023 a v neposlední řadě plán činnosti Okresní hospodářské komory Karviná na rok 2024.

Představenstvo OHK Karviná touto cestou děkuje členu OHK Karviná a majiteli Středních odborných škol Dakol za poskytnutí občerstvení a odpovídajícího zázemí pro jednání.

Foto ZDE


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR