NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

4.2.2020 - OHK Karviná S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ

V těchto dnech byla uzavřená smlouva mezi OHK Karviná a Statutárním městem Karviná o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné. Účelem dotace je úhrada části provozních nákladů spojených s provozem kanceláře OHK Karviná v roce 2020.

Uzavření smlouvy je konkrétním výrazem podpory činnosti Okresní hospodářské komory Karviná na straně jedné a zároveň podpory nejen členům OHK Karviná, ale i všem podnikatelským subjektům působícím v této lokalitě na straně druhé. Poskytnutá dotace umožní OHK Karviná realizovat dosavadní služby v podstatně větším rozsahu než tomu bylo doposud a to nejen svým členům, ale i širšímu podnikatelskému okolí.

Představenstvo OHK Karviná touto cestou děkuje Statutárnímu městu Karviná a jeho vedení za poskytnutou dotaci a vyjadřuje přesvědčení, že i v dalším období bude pokračovat a rozvíjet se dosavadní spolupráce obou subjektů, což přispěje nejen k rozvoji podnikatelského prostředí, ale i k celkovému rozvoji regionu.

 


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR