NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

29.3.2023 Shromáždění delegátů OHK Karviná

Dne 29.3.2023 proběhlo volební shromáždění delegátů OHK Karviná v hotelu Dakol v Petrovicích u Karviné.

Jednání se zúčastnilo 61,5% z řádně zvolených delegátů a shromáždění bylo tak usnášení schopné. Delegáti na svém jednání projednali a schválili kontrolu usnesení z minulého shromáždění delegátů, účetní uzávěrku za rok 2021, výsledky hospodaření za rok 2022, návrh rozpočtu na rok 2023, zprávu o činnosti představenstva a dozorčí rady za rok 2022 a v neposlední řadě plán činnosti Okresní hospodářské komory Karviná na rok 2023.

Shromáždění mělo volební charakter a bylo zvoleno následující složení statutárních orgánů:

 

Nové složení statutárních orgánů OHK Karviná:

PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Ivo Barteček – předseda představenstva

Ing. Josef Tuhý – 1. místopředseda představenstva

Ing. Petr Machej – 2. místopředseda představenstva

Ing. Josef Kaplan – člen představenstva

Žaneta Josífková – člen představenstva

JUDr. Wieslaw Firla – člen představenstva

Ing. Bogdan Rychlik – člen představenstva

 

DOZORČÍ RADA

Ing. Zbyněk Gajdacz – člen dozorčí rady

Libor Kožušník – člen dozorčí rady

Libor Žůrek – člen dozorčí rady

Bc. Lenka Hudáková – člen dozorčí rady

 

Na sněmu HK ČR budou reprezentovat OHK Karviná řádně zvolení zástupci – Ing. Ivo Barteček a Ing. Josef Tuhý.

Představenstvo OHK Karviná touto cestou děkuje členu OHK Karviná a majiteli Středních odborných škol Dakol za poskytnutí občerstvení a odpovídajícího zázemí pro jednání.

 

Foto ZDE

 


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR